Prayer for people in need

Prayer for people in need

Gebed voor mensen in nood

Dear God,

There are so many people in need!

Like everyone in this world

refugees are in need of a place to live,

a warm bed, food, clothing, a decent wash…

Dear God, You know that we need all those things,

but most of all we need people who care,

to share our love, our hope and our future.

We need to  be needed.

Dear God, You know that we are in need.

Come and give us a hand!

Amen

Lieve God,

Er zijn zoveel mensen in nood.

Net als iedereen in deze wereld

hebben vluchtelingen een plaats nodig om te leven,

een warm bed, voedsel, kleren, wasgelegenheid…

Lieve God, U weet dat wij al deze dingen nodig hebben,

maar meer dan wat dan ook mensen die om ons geven,

om onze liefde te delen, onze hoop en onze toekomst.

We hebben het nodig om nodig te zijn.

Lieve God, U weet wat wij nodig hebben.

Kom en reik ons een hand.

Amen

************

Prayer May 2016

Gebed Mei 2016

Prayer May 2016

Liefde die groter is dan ons hart,

- als u er bent-

wij roepen u om hulp 

omdat we niet weten 

waar we het anders zoeken moeten.

Zie onze woede over 

zoveel onrechtvaardigheid 

in deze wereld, dit land, deze plaats

zie ons verdriet over zoveel lijden

zie onze schaamte over 

 

Love, who are so much more than our heart –

 if You exist – 

we call to You for help

because we do not know where else to look.

See our anger: 

there is so much injustice

in this world, in this country, in this place.

See our sorrow over so much suffering.

See our shame  over all the pain 

that people give each other.

 Read more…….

************

Song about a new mankind

Lied over een nieuwe mensheid

We ask You God,

wake a song in us

about a new mankind

that grows older with hope,

that doesn’t kill expectation,

that carries fresh blood to dead veins

that brings freedom behind bars. 

 We vragen U, God,

wek in ons een lied 

dat een nieuwe mensheid bezingt,

een die groeit met hoop,

die de verwachting niet doodt,

die oude aderen vult met nieuw bloed 

en achter tralies vrijheid brengt.

Read more…

Prayer for the homeless on the first days of the year (2016)

Prayer for the homeless on the first days of the year (2016)

Gebed voor thuislozen in de eerste dagen van het nieuwe jaar (2016)

Dear God,
We pray for people without homelands,
people without passport, without destination.

We pray for people who are suffering in detention,
not because they are criminals,
but because no countries are willing to accept them.

We pray for people who are caught between
these frontiers, with little hope of escaping,
day after day, month after month, year after year.

We ask you, God, be with us, also in this New Year,
keep our hope alive, even when there is little hope
and our future seems dark.
We ask you, be with us and guide us,
to a new future and a new life.

Bless us and all our beloved ones in this New Year, God.
Let there be more peace and justice for everybody.
Amen

Lieve God,
Wij bidden U voor mensen zonder thuisland,
voor mensen zonder papieren, zonder bestemming.

We bidden voor mensen die in detentiecentra verblijven
niet omdat ze crimineel zijn,
maar omdat er geen land is dat ze wil hebben.

We bidden voor mensen die tussen grenzen gevangen
zijn geraakt, zonder veel hoop op ontsnapping,
dag na dag, maand na maand, jaar na jaar.

We vragen U God, wees met ons, ook in dit nieuwe jaar,
houd onze hoop levend, ook als er weinig hoop is
en onze toekomst duister lijkt.
We vragen U, wees met ons en leid ons
naar een nieuwe toekomst en een nieuw leven.

Zegen ons en onze geliefden  in dit nieuwe jaar, God.
Laat er meer vrede zijn en meer gerechtigheid voor iedereen.
Amen

O Lord my God

English text: John Bell (IONA)

O Heer, mijn God

Nederlandse tekst: Joke Ribbers

Response

O Lord my God, o Lord my God,

why do you seem so far from me,

o Lord, o Lord my God?

 

Night and morning I make my prayer:

peace for this place, and help for there;

waiting and wondering,

waiting and wondering:

Does God care? Does God care?

Respons

O Heer, mijn God, o Heer, mijn God,

waarom blijft Gij zo ver van mij,

o Heer, o Heer, mijn God?

 

Daag’lijks bid ik en roep en schrei:

Geef ons vrede en sta ons bij;

wachten en vragen

wachten en vragen:

Waar is God? Hoort Hij mij?

Read more...

Call to offer safe and legal routes for refugees

Europe finds itself confronting large numbers of refugees, many more then it has seen for a long time. These refugees can only find protection, in increasing measure, by travelling extremely dangerous routes. In doing so, they are obliged to cross borders illegally, for which they have recourse to human traffickers. The influx of refugees is creating a chaotic situation at the external borders of Europe, security concerns and uncertainty. In response, the countries in Europe are...Read more; Dutch version 

************

***********

 

 

Prayer from a detention center for boat refugees

Dear God

Goede God

Today we pray for all the refugees

who are crossing our seas

in order to find a home.

We pray for families

who have left everything

who did everything

who gave everything

in order to find a home

somewhere.

We pray for all the refugees

on their way to and in Europe.

But also for those

who are forced to return

who cannot stay

who are not allowed to stay

even if they live here years and years!

And for those who return

because now it is finally safe

at home.

Dear God be with all refugees

on their ways.

Give them, give us

a warm and courageous heart.

Vandaag bidden we voor alle vluchtelingen

die onze zeeën doorkruisen

in de hoop een thuis te vinden.

We bidden voor de families

die alles achterlieten

die alles deden

die alles gaven

om een huis te vinden

ergens.

We bidden voor alle vluchtelingen

op weg naar en in Europa.

Maar ook voor hen

die gedwongen terugkeren

die niet kunnen blijven

die niet mogen blijven

zelfs als ze hier al jaren wonen!

En voor hen die terugkeren

omdat het eindelijk veilig is

thuis.

Goede God, wees met alle vluchtelingen

op hun wegen

geef hen, geef ons

een warm en moedig hart.

Gebed

Prayer

Op deze dag, God vragen wij U:

Vind hen die verloren liepen,

die gescheiden van hen van wie ze houden,

over grenzen moesten gaan.   

Uit hun land en weg van hun geboortegrond

 

die niet meer weten waarheen.

Vind hen, God.

U die altijd hen die verloren raakten zoekt

en beschermt zoals een kloek haar kuikens.

Today we ask you, God:
Find the people who are lost,
who live separated from their beloved ones,
who had to go beyond borders. 
Out of their country,
away from their birth-place,
not knowing where to go
Find them, God
You, who always is looking for the lost ones,
protecting them like a hen her chickens

Read more......

Prayer for people in need

Gebed voor mensen in nood

Dear God,

There are so many people in need!

Like everyone in this world

refugees are in need of a place to live,

a warm bed, food, clothing, a decent wash…

Dear God, You know that we need all those things,

but most of all we need people who care,

to share our love, our hope and our future.

We need to  be needed.

Dear God, You know that we are in need.

Come and give us a hand!

Amen

Lieve God,

Er zijn zoveel mensen in nood.

Net als iedereen in deze wereld

hebben vluchtelingen een plaats nodig om te leven,

een warm bed, voedsel, kleren, wasgelegenheid…

Lieve God, U weet dat wij al deze dingen nodig hebben,

maar meer dan wat dan ook mensen die om ons geven,

om onze liefde te delen, onze hoop en onze toekomst.

We hebben het nodig om nodig te zijn.

Lieve God, U weet wat wij nodig hebben.

Kom en reik ons een hand.

Amen

Ach mijn God,

We zagen ze bij het hek: honderden vluchtelingen.

Ze waren net uit een boot gekomen, nat, hongerig, angstig,

maar vastberaden uit op een nieuwe toekomst - bij ons.

En wij - stopten ze achter een hek, prikkeldraad rondom,

zeiden dat het zo niet ging, dat ze met teveel, dat wij zelf

niet genoeg, dat we natuurlijk zouden doen wat we konden,

maar dat er eerst andere regels moesten komen, rechtvaardige,

maar voor we die hadden stonden er alweer nieuwe mensen,

en alweer…

Oh my God,

We saw them at the gate: hundreds of refugees.

They just came out of a boat, wet, starved, full of fear they were,

but very determined to find a new future – next to us.

And we – we putted them away behind a fence,

barbed wire everywhere, we told them this was not the way,

they were with too many, that we ourselves did not have enough,

that of course we would do whatever we could, but first

we needed some more rules, righteous ones, but before

we had those a new group arrived and again…

 Read more...

************

To top

A Prayer for Easter

Prayer from a Detention Centre

Dear God,
I often feel alone, exhausted and weak.
Sometimes I get lost in my own thoughts.
Often I think that there is no hope for me,
not in this country
and I do not know what to do
or where to go -
whenever they let me go from here.

But I do want to hope
that there is a future for me, for us;
that there is a place called home,
a new life to live
together with my beloved ones.

Dear God,
Today it is Easter
Your Son has risen from the grave
to give us freedom,
to let us rise with Him to a new life.
Thank you God, because
wherever I go, You go with me.
Amen

Goede God
Ik voel me vaak alleen, uitgeput en zwak.
Soms ben ik verloren in mijn eigen gedachten.
En vaak denk ik dat er voor mij geen hoop is,
niet hier in dit land
en dan weet ik niet wat ik moet doen
of waarheen te gaan –
als ze me hier laten gaan.

Maar ik wil blijven hopen
dat er een toekomst voor ons is;
dat er een plaats is die ik thuis mag noemen
een leven om te leven,
samen met mijn beminden.

Goede God,
Vandaag is het Pasen.
Uw Zoon is verrezen uit het graf
om ons vrijheid te geven,
om met Hem op te staan tot nieuw leven.
Dank U God, want
waar ik ook ga, Gij gaat met mij.
Amen

 

 

Prayer from a Detention Center in The Netherlands for February 2015

Gebed voor de wakezondag van 1 februari 2015

Prayer starting from 1st February 2015

Laten we bidden
voor al die mannen, vrouwen en kinderen,
eindeloos lopend door bergen, bossen en woestijnen,
dwars door onherbergzame gebieden,
om in veel te kleine boten te worden gepropt,
verstopt als verstekeling in containers
gevangen achter muren en hekken.
Ze zijn op zoek naar leven,
op een of andere manier, ergens.
Ze zijn op zoek naar toekomst, wat geluk.

Goede God, geef ons moed.
Laat ons hen tegemoetkomen,
met mededogen, in Christus’ naam. 

******

Let us pray
for all those men, women and children,
endlessly walking through mountains and woods,
through unhospitable countries,
to be put into small boats,
as a stopaway into containers,
detained behind walls and gates –
they are looking for a way to live
somehow, somewhere,
they are looking for a future, some happiness.

 Dear God, give us courage
Let us accommodate them,
with compassion, in name of Christ.

*******

Prayer for people in need

Prayer for people in need

Gebed voor mensen in nood

Dear God,

There are so many people in need!

Like everyone in this world

refugees are in need of a place to live,

a warm bed, food, clothing, a decent wash…

Dear God, You know that we need all those things,

but most of all we need people who care,

to share our love, our hope and our future.

We need to be needed.

Dear God, You know that we are in need.

Come and give us a hand!

Amen

Lieve God,

Er zijn zoveel mensen in nood.

Net als iedereen in deze wereld

hebben vluchtelingen een plaats nodig om te leven,

een warm bed, voedsel, kleren, wasgelegenheid…

Lieve God, U weet dat wij al deze dingen nodig hebben,

maar meer dan wat dan ook mensen die om ons geven,

om onze liefde te delen, onze hoop en onze toekomst.

We hebben het nodig om nodig te zijn.

Lieve God, U weet wat wij nodig hebben.

Kom en reik ons een hand.

Amen

************

 

Dr Arjan Plaisier, President of the Synod of the Protestant Church in Netherlands visiting the refugee garage in Amsterdam where 8o rejected asylum seekers from 18 different countries are living.

************

Prayer for justice and peace

Kum ba ya, my Lord, kum ba ya… (gezongen)

Oh Lord

there is so much injustice in our world:

so many poor people are paying the price

for the richness of others,

so many leaders who abuse their power

and do not listen to the cries of their victims.

Be there God, come by …read more

************

Statement of the Raad van Kerken in the Netherlands during the visit to the detention centre Rotterdam on the 15th of May 2013

Move forward with the humanitarian aspect in foreigner’s law
The Dutch system of asylum policy did not work out completely. Every week volunteers of the churches come across staggering examples of people whose rights are violated daily due to the asylum policy. They come across harrowing situations: people who are mentally ill put into detention centres, children who are...read more 

************

Geschapen naar Gods beeld behandeld als slaaf…

Op zaterdag 1 juni 2013 organiseert de
Stichting Religieuzen Tegen Vrouwenhandelin samenwerking metKerk in ActieenSKINeen studiedag in Utrecht over mensenhandel.
Deze bijeenkomst is gericht op iedereen die als vrijwilliger of in het werk in aanraking kan komen met mogelijke slachtoffers van mensenhandel. Ook andere...

************

You, Helper of scared people

Gij, Helper van angstige mensen   

Creator of sun and lighting moon,

You Helper of the scared

Protector of the helpless

Aid of the oppressed

Feeder of the children

Healer of broken bones

Liberator of prisoners

Schepper van zon en maan,

Gij Helper van angstige mensen

Beschermer van hulpelozen

Hulp van onderdrukten

Die kinderen voedsel geeft

Heelmeester van gebroken botten

Bevrijder van gevangenen

You who shatter every tyrant;

Please come to rescue me now too!

Help me to find a way out

A happy ending to my case.

Bless me with relief.

Amen

Gij die elke tiran verbrijzelt;

Alstublieft, kom om ook mij nu te redden!

Help me om hier een uitweg uit te vinden,

een gelukkig einde aan mijn zaak.

Zegen mij met opluchting.

Amen

(attributed to Mohammed, 7th century)

(toegeschreven aan Mohammed, 7e eeuw)

When I see the bridge of Kampen, I think to myself, I’m home

A booklet on wonderful stories about churches meeting the stranger and the reality of refugees who are helped by churches in The Netherlands has been published and a translation in English is available on the following link: http://www.kerkinactie.nl/site/uploadedDocs/KerkinActievertalingEngelsverhalenvanvluchtelingen.pdf

Enjoy the reading!

************

Campaign on asylum seeking children

Dutch immigration minister Leers responds to Kerk in Actie (Protestant Church Netherlands, Dutch CCME member) regarding postcard campaign on asylum seeking children - Kerk in Actie: concerns remain!

For detailed information, please follow the link: http://www.kerkinactie.nl/Particulieren/Actueel/Nieuws/Rechten-asielzoekerskinderen-nog-steeds-geschonden--n7331

************

Kom naar de kinderrechtenmanifestatie op
Wereldvluchtelingendag 20 juni 2012

Een coalitie van vluchtelingen- en kinderrechtenorganisaties organiseert op Wereldvluchtelingendag 2012 een bijeenkomst op het Spuiplein in Den Haag. Aan een forum van ‘rechters’ wordt een Verklaring voor Kinderrecht gevraagd over vier onderwerpen binnen het vreemdelingenrecht waar kinderrechten in >>>>>, Poster

************

International Day Against Racism

A Roma Rap

...produced in the Netherlands for the International Day Against Racism, 21 March 2012

 

______________________________

STATELESS DRIVEN TO DESPAIR

Here is a film about the causes of the statelessness among the Roma in the Netherlands and especially the consequences thereof now and in the future of their children. How did things ever get to this stage, with people becoming stateless, and how does this affect children’s rights? Based on two Roma families, the Roma self-organisation Triana and Defence for children, the pressing situation of almost 1000 Roma families in the Netherlands that are trying to survive becomes painfully clear. Since they do not know their nationality, they usually have no right to housing and social security benefits, they are not allowed to work and cannot take out a health insurance.

The film was financially supported by:
• Stichting Democratie en Media
• Gemeente Utrecht
• Stichting Steunfonds Juventute
• KerkinActie

Click on the picture to watch the movie...

For more info in Dutch, click Roma: stateloos maakt radeloos

__________________________________

 

Statement from the Conference on Persons converted
from Islam to Christianity in Asylum Procedures

Asylum policy in the Netherlands regarding the persecution of Christians, distinguishes  two problematic aspects that deserve the particular attention of the church. First of all, the failure to appreciate the many problems with which especially converts have to face in their countries of origin. Secondly,  the judgement whether an asylum seeker is really a (converted) Christian,  is – in practice – essentially made arbitrarily.

For detailed information, please read the Statement from the conference in Utrecht on persons converted from Islam to Christianity in asylum procedures. More information on the conference and presentations in English can be found on:
http://www.kerkinactie.nl/Particulieren/Actueel/Nieuws/Geloofsvervolging-onvoldoende-meegewogen-in-asielprocedure--n7072.